• příprava investičních záměrů
  • zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, samosprávy a správců technické a dopravní infrastruktury
  • zabezpečení územního rozhodnutí, územního souhlasu
  • zabezpečení stavebního povolení, ohlášení stavebních prací, ohlášení odstranění staveb
  • poradenská činnost v přípravě staveb – inženýringu
  • zajištění kolaudačnícho rozhodnutí vč. příslušných stanovisek, projektů skutečného provedení atd.

Pro vypracování cennové nabídky mě neváhejte kontaktovat.